Archiwum Kategoria

Zmiany w zasadach meldunku w związku z Covid 19

Meldunek Turystów na nocleg – zasady zachowania się w czasie epidemii Covid-19

1. Na terenie całego Schroniska w pomieszczeniach wspólnych (korytarze, klatka schodowa, bar) obowiązuje noszenie maseczek ochronnych.
2. Przy stanowisku recepcyjnym (bar) może przebywać tylko 1 Gość
( w przypadku dwojga gości, też meldunek następuje przy jednym Gościu).
3. Przed wejściem do stanowiska recepcyjnego (bar) znajdują się płyny do dezynfekcji rąk – zachęcamy Gości do ich używania ( jak również przy każdym zamawianiu jedzenia na wynos).
4. W związku z zaleceniami epidemicznymi i profilaktyką oraz w trosce o Państwa
i nasze zdrowie dokonujemy bezdotykowego badania temperatury wszystkich naszych Gości.
W przypadku ciepłoty ciała powyżej 37,5 stopni Celsjusza mamy prawo odmówić zakwaterowania
w Schronisku.
5. W schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz przyjmowania gości niezameldowanych.
6. Posiłki zamówione na wynos można spożywać w pokoju lub poza Schroniskiem
(sala restauracyjna i świetlica są niedostępne dla Gości).
Opakowania jednorazowe po spożytych posiłkach należy wynieść do dużego kosza na śmieci znajdującego się przy drzwiach wejściowych do schroniska.
7. Klucze do łazienek z natryskami na piętrze są dostępne na barze.
W związku z koniecznością przeprowadzania dezynfekcji prosimy o korzystanie z nich pokojami. Klucz można pobrać w barze wyłącznie w godzinach 17,00 – 21,00 po pozostawieniu w barze klucza od pokoju.
W sytuacjach koniecznych klucze do łazienek na piętrze będzie można dostać również rano
w godzinach 8,30 – 10,00.
Całą dobę czynne są łazienki bez prysznica na parterze Schroniska.
Przy każdej łazience znajdują się płyny do dezynfekcji rąk.
8. Wszelkie pozostałe kwestie związane z przebywaniem i nocowaniem opisuje regulamin znajdujący się na drzwiach każdego pokoju i w hollu na parterze i piętrze.
9. W związku z zagrożeniem wirusem Covid-19 Schronisko ma prawo do zawieszenia
lub ograniczenia usług, które mogłyby zwiększyć zagrożenie Gości lub personelu Schroniska.
10. W sytuacji stwierdzenia wyraźnych oznak choroby ( temperatura ciała powyżej 38 stopni, uporczywy suchy kaszel, trudności w oddychaniu i złe samopoczucie),
na czas dotarcia służb medycznych, Gość będzie izolowany w dedykowanym do tego celu, pomieszczeniu w Schroniska.
11. Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych.

Zdrowych i wesołych Świąt oraz wszelakiej pomyślności życzy ekipa Schroniska Pod Biskupią Kopą!

I przy okazji informujemy, że w sobotę nie pracujemy, w niedzielę od 12 i w poniedziałek od rana. Zapraszamy!

Zapraszamy na majówkę 2019!

Zapraszamy jak co roku na wyganianie zimy!

 

Zapraszamy wszystkich chętnych zakochanych i niekoniecznie na zabawę walentynkową na Kopie Biskupiej

Wszystkiego co najlepsze! Dużo uśmiechu, radości i ciepła rodzinnego i oczywiście śniegu!

Zapraszamy na wspólną zabawę przy super muzyce, jedzeniu i zabawie!

Zapraszamy na szalony wieczór!

W związku z wprowadzeniem od dnia 25 maja 2018r. do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy o przetwarzaniu Państwa danych i prawach z tym związanych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biskupia Kopa s.c. z siedzibą 48-267 Jarnołtówek 211, tel. 77 439-75-84 lub 77 887-00-35

 

2)kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biskupiakopa@wp.pl 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Strona 1 z 41234